Secure site

Định nghĩa Secure site là gì?

Secure siteTrang web an toàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Secure site – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ sở máy tính được trang bị với các máy chủ an toàn để cung cấp trao đổi an toàn dữ liệu hoặc các giao dịch tài chính qua mạng như Internet.

Definition – What does Secure site mean

Computer facility equipped with secure servers to provide secure exchange of data or financial transactions over a network such as internet.

Source: ? Business Dictionary