Snes9X SNES Emulator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Snes9X SNES Emulator – NA

Phần mềm Snes9X SNES Emulator

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Snes9X SNES Emulator là phần mềm gì?

Snes9X SNES Emulator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Snes9X SNES Emulator là Version NA (cập nhật NA)

Snes9x SNES Emulator là phần mềm miễn phí mà thường được sử dụng để chơi trò chơi Nintendo trên máy tính. Các phần mềm chạy trên các cổng khác nhau, chủ yếu dựa vào hệ điều hành được cài đặt trên máy tính. Trang web của nhà sản xuất cung cấp một danh sách các cổng có sẵn cho hệ điều hành khác nhau, trong trang tải về của trang web chính thức của công ty, thông qua việc tải gương của phần mềm đa nền tảng software.The được viết bằng ngôn ngữ C ++, và được chính thức phân loại như một đoạn video game console giả lập. Mặc dù phần mềm này được phát hành dưới dạng phần mềm miễn phí, hạn chế giấy phép không cho phép sử dụng thương mại của phần mềm. Nó chỉ là công bố rộng rãi cho mục đích cá nhân. Các giả lập cho phép người dùng chơi trò chơi Nintendo cũ và cổ điển như Mario, Donkey Kong, Putty Squad và Zelda, trực tiếp từ máy tính. Phần mềm này cung cấp đồ họa cải tiến và đầu ra âm thanh cho một trải nghiệm chơi game tốt hơn. Đối với .zip file trò chơi ROM, phần mềm cũng có thể trích xuất các vì vậy người dùng ngay lập tức có thể bắt đầu chơi Nintendo games.There của họ là các phiên bản của phần mềm tương thích với iOS, Android, và thậm chí PSP.

What is Snes9X SNES Emulator?

Snes9X SNES Emulator is free software that is generally used for playing Nintendo games on the computer. The software runs on various ports, largely based on the Operating System installed on the computer. The manufacturer’s website provides a list of available ports for different operating systems, in the Downloads page of the company’s official website, through the mirror downloads of the software.The cross-platform software is written in C++ language, and is officially categorized as a video game console emulator. Although the software is released as freeware, license restrictions do not allow commercial use of the software. It is only publicly available for personal use. The emulator enables the user to play old and classic Nintendo games such as Mario, Donkey Kong, Putty Squad and Zelda, straight from the computer. The software provides enhanced graphics and audio output for a better gaming experience. For .zip ROM game files, the software can also extract these so the user can immediately start playing their Nintendo games.There are versions of the software that are compatible with iOS, Android, and even PSP.

Các loại file được mở bởi Snes9X SNES Emulator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Snes9X SNES Emulator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Snes9X SNES Emulator

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg