Solipsistic

Định nghĩa Solipsistic là gì?

SolipsisticDuy ngã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Solipsistic – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Là tự ý thức được những suy nghĩ của chính mình. Ý kiến ​​cho rằng không có gì có thể được biết hoặc xác nhận bên ngoài kiến ​​thức của chính mình.

Definition – What does Solipsistic mean

Being self aware of one’s own thoughts. Idea that nothing can be known or confirmed outside of one’s own knowledge.

Source: ? Business Dictionary