Solved

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Solved – NA

Phần mềm Solved

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Solved là phần mềm gì?

Solved là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Solved là Version NA (cập nhật NA)

Phần mềm Giải Quyết Bagatrix có thể tham khảo bất kỳ của toán học giải quyết vấn đề chương trình mà Bagatrix công bố như một phần của Giải Quyết của nó! loạt. Có rất nhiều trong số này, từ phần mềm Giải Quyết Đại số để phần mềm Giải Quyết Geometry. Các loại cụ thể của vấn đề có thể được giải thích bởi các chương trình được chỉ định bởi các tên chương trình, tất nhiên: ví dụ, phần mềm Giải Quyết Calculus sẽ đặc biệt cho mục đích hướng dẫn người dùng thông qua các giải pháp của vấn đề tính toán. Các chương trình khác trong series bao gồm các phần mềm Pre-Algebra Giải Quyết, Đại số 1 phần mềm giải quyết, Đại số 2 phần mềm Giải Quyết, phần mềm Trigonometry Giải Quyết, phần mềm Precalculus Giải Quyết, phần mềm Giải quyết cơ bản Toán, và Math hữu hạn giải quyết software.There cũng được một phiên bản của chương trình cho vẽ đồ thị các vấn đề (rõ ràng tên đồ họa giải Quyết), được sử dụng để giải quyết các vấn đề có liên quan đến một số yếu tố của âm mưu, trong đó có vấn đề yêu cầu vẽ đồ thị của phân đoạn và tọa độ Descartes. Bên cạnh đó, một phiên bản của chương trình tồn tại cho sinh viên Hóa học, những người cần giúp đỡ làm bài tập hóa học của họ. Tất cả các phiên bản của chương trình giải thích các giải pháp từng bước, phục vụ như là trợ lý kỹ thuật số cho bài tập về nhà.

What is Solved?

The Bagatrix Solved software may refer to any of the mathematics problem-solving programs that Bagatrix published as part of its Solved! series. There are a lot of these, from the College Algebra Solved software to the Geometry Solved software. The particular types of problems that can be explained by the program are indicated by the program name, of course: for instance, the Calculus Solved software would be specifically for the purpose of guiding users through the solution of calculus problems. Other programs in the series include the Pre-Algebra Solved software, Algebra 1 Solved software, the Algebra 2 Solved software, the Trigonometry Solved software, the Precalculus Solved software, the Basic Math Solved software, and the Finite Math Solved software.There is also an edition of the program for graphing problems (obviously named Graphing Solved), which is used to solve problems that involve some element of plotting, including problems requiring graphing of segments and Cartesian coordinates. Furthermore, a version of the program exists for Chemistry students who need help with their chemistry homework. All versions of the program explain solutions step by step, serving as digital assistants for homework.

Các loại file được mở bởi Solved

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Solved có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BGX

Download Solved

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg