THUMB File

? Cách mở file .THUMB? Những phần mềm mở file .THUMB và sửa file lỗi. Convert N/A THUMB file sang định dạng khác.

.THUMB File Extension

   

File name THUMB File
File Type JAlbum Thumbnail File
Nhà phát triển JAlbum
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (42 Bình chọn)

File .THUMB là file gì?

THUMB là Raster Image Files – JAlbum Thumbnail File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JAlbum.

hình ảnh thumbnail nhỏ được tạo ra bởi JAlbum, một chương trình phần mềm thư viện ảnh miễn phí; tạo ra từ các hình ảnh kích thước đầy đủ và đại diện cho hình ảnh ban đầu trong một album; cho phép nhiều ảnh được duyệt cùng một lúc.

What is a THUMB file?

Small thumbnail image generated by JAlbum, a free photo gallery software program; created from the full size image and represents the original image in an album; allows many photos to be browsed at one time.

Cách mở .THUMB file

Để mở file .THUMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THUMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THUMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THUMB do người dùng đóng góp.

  • Photo Gallery
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • LINE
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .THUMB

File .THUMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.