TMF File

? Cách mở file .TMF? Những phần mềm mở file .TMF và sửa file lỗi. Convert N/A TMF file sang định dạng khác.

.TMF File Extension

   

File name TMF File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TMF là file gì?

TMF là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .TMF file

Để mở file .TMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMF do người dùng đóng góp.

  • TimeMaker
  • Studio ftn Score Editor
  • Studio ftn Score Editor
  • EXPERT-CAD
  • Tesira
  • Simulation Studio Application
  • Simulation Studio Application

Chuyển đổi file .TMF

File .TMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.