Transaction risk

Định nghĩa Transaction risk là gì?

Transaction riskNguy cơ giao dịch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transaction risk – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác suất của sự mất mát liên quan đến một giao dịch kinh doanh có gốc bằng ngoại tệ, do sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái. Còn được gọi là tiếp xúc giao dịch.

Definition – What does Transaction risk mean

Probability of loss associated with a business transaction denominated in a foreign currency, due to changes in the exchange rate. Also called transaction exposure.

Source: ? Business Dictionary