TSG File

? Cách mở file .TSG? Những phần mềm mở file .TSG và sửa file lỗi. Convert N/A TSG file sang định dạng khác.

.TSG File Extension

   

File name TSG File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TSG là file gì?

TSG là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .TSG file

Để mở file .TSG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSG do người dùng đóng góp.

  • TW2005 Application
  • TW2003 Application
  • TW2003 Application
  • Tiger Application
  • Transfert Textiles Designer
  • The Spectral Geologist
  • The Spectral Geologist

Chuyển đổi file .TSG

File .TSG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.