TVT File

? Cách mở file .TVT? Những phần mềm mở file .TVT và sửa file lỗi. Convert N/A TVT file sang định dạng khác.

.TVT File Extension

   

File name TVT File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TVT là file gì?

TVT là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .TVT file

Để mở file .TVT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TVT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TVT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TVT do người dùng đóng góp.

  • EL Coder release version
  • Unisight Digital Surveillance Software
  • Unisight Digital Surveillance Software

Chuyển đổi file .TVT

File .TVT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.