Vandalism

Định nghĩa Vandalism là gì?

VandalismPhá hoại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vandalism – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Độc hại, tổn thương mindless hoặc phá hủy tài sản công cộng hay tư nhân.

Definition – What does Vandalism mean

Malicious, mindless injury to or destruction of public or private property.

Source: ? Business Dictionary