VBZ File

? Cách mở file .VBZ? Những phần mềm mở file .VBZ và sửa file lỗi. Convert N/A VBZ file sang định dạng khác.

.VBZ File Extension

   

File name VBZ File
File Type Visual Basic Project Template
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .VBZ là file gì?

VBZ là Developer Files – Visual Basic Project Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mẫu dự án cho một dự án phát triển phần mềm Visual Basic; chứa một giao diện tiêu chuẩn và các thiết lập cho việc tạo các dự án tương tự; được sử dụng bởi Visual Basic Application Setup Wizard.

What is a VBZ file?

Project template for a Visual Basic software development project; contains a standard interface and settings for creating similar projects; used by the Visual Basic Application Setup Wizard.

Cách mở .VBZ file

Để mở file .VBZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VBZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VBZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VBZ do người dùng đóng góp.

  • Visual Basic
  • Microsoft Visual Basic
  • Microsoft Visual Basic

Chuyển đổi file .VBZ

File .VBZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.