VL2 File

? Cách mở file .VL2? Những phần mềm mở file .VL2 và sửa file lỗi. Convert N/A VL2 file sang định dạng khác.

.VL2 File Extension

   

File name VL2 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .VL2 là file gì?

VL2 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .VL2 file

Để mở file .VL2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VL2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VL2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VL2 do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • ZipZag Archiver
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .VL2

File .VL2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.