WINCLONE File

? Cách mở file .WINCLONE? Những phần mềm mở file .WINCLONE và sửa file lỗi. Convert Binary WINCLONE file sang định dạng khác.

.WINCLONE File Extension

   

File name WINCLONE File
File Type Winclone Image
Nhà phát triển Twocanoes Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .WINCLONE là file gì?

WINCLONE là Disk Image Files – Winclone Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Twocanoes Software.

tập tin ảnh đĩa được tạo ra bởi Winclone, một chương trình sử dụng để quản lý các phân vùng Mac Boot Camp; thường chứa một hình ảnh của một phân vùng Windows cho XP, Vista, hoặc 7; cho phép một phân vùng Boot Camp được lưu lại dưới dạng một hình ảnh và sau đó phục hồi trên ổ đĩa khác.

What is a WINCLONE file?

Disk image file created by Winclone, a program used for managing Mac Boot Camp partitions; often contains an image of a Windows partition for XP, Vista, or 7; allows a Boot Camp partition to be saved as an image and then restored on another drive.

Cách mở .WINCLONE file

Để mở file .WINCLONE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WINCLONE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WINCLONE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WINCLONE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WINCLONE

File .WINCLONE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.