Windows Movie Maker

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Windows Movie Maker – NA

Phần mềm Windows Movie Maker

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Windows Movie Maker là phần mềm gì?

Windows Movie Maker là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Windows Movie Maker là Version NA (cập nhật NA)

Windows Movie Maker là một sự sáng tạo video và chỉnh sửa phần mềm mà đi kèm trong tất cả các hệ điều hành Windows từ Windows ME, nhưng sau đó đã bị dừng sau khi Vista (mà nó đã được thay thế bằng một phiên bản rút gọn xuống, Windows Live Movie Maker cho Windows 7, mà có tính năng nghĩ của Microsoft là không cần thiết và quá “phức tạp” cho người dùng nói chung gỡ bỏ.

What is Windows Movie Maker?

Windows Movie Maker is a video creation and editing software that comes bundled in all Windows operating systems since Windows ME, but was later discontinued after Vista (with which it was replaced by a stripped-down version, Windows Live Movie Maker for Windows 7, which had features thought by Microsoft to be superfluous and too “complicated” for general users removed.

Các loại file được mở bởi Windows Movie Maker

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Windows Movie Maker có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MSWMM

Download Windows Movie Maker

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg