WPT File

? Cách mở file .WPT? Những phần mềm mở file .WPT và sửa file lỗi. Convert Binary WPT file sang định dạng khác.

.WPT File Extension

   

File name WPT File
File Type 1WordPerfect Template
Nhà phát triển Corel
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .WPT là file gì?

WPT là Text Files – 1WordPerfect Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Mẫu tạo ra bởi WordPerfect, một ứng dụng xử lý văn bản là một phần của bộ ứng dụng WordPerfect Office; cửa hàng một tài liệu trước khi định dạng mà có thể được sử dụng để tạo các tài liệu WordPerfect (.WPD); cho phép người dùng tạo nhiều tài liệu với một giao diện tương tự.

What is a WPT file?

Template created by WordPerfect, a word processing application that is part of the WordPerfect Office suite; stores a pre-formatted document that can be used to create WordPerfect (.WPD) documents; enables users to create multiple documents with a similar look and feel.

Cách mở .WPT file

Để mở file .WPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPT do người dùng đóng góp.

  • Corel WordPerfect X9
  • WordPerfect
  • WordPerfect
  • Kingsoft Office
  • Microsoft Office
  • MediaFACE
  • MediaFACE

Chuyển đổi file .WPT

File .WPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.