WXN File

? Cách mở file .WXN? Những phần mềm mở file .WXN và sửa file lỗi. Convert N/A WXN file sang định dạng khác.

.WXN File Extension

   

File name WXN File
File Type Waixing Famicom Game ROM
Nhà phát triển Waixing
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .WXN là file gì?

WXN là Game Files – Waixing Famicom Game ROM, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Waixing.

tập tin Một WXN là một trò chơi ROM Entertainment System Famicom hay Nintendo (NES) mà đã được mã hóa cho các mục đích an ninh. Nó chứa một bản sao mã hóa các dữ liệu trò chơi ban đầu được lưu trữ trong các Famicom hoặc NES. file WXN thể được giải mã vào các tập tin ROM .NES, mà sau đó có thể được sử dụng bởi một giả lập NES, chẳng hạn như nestopia hoặc Snes9x, được chơi trên một máy tính.

What is a WXN file?

A WXN file is a Famicom or Nintendo Entertainment System (NES) game ROM that has been encrypted for security purposes. It contains an encrypted duplicate of the game data originally stored in the Famicom or NES cartridge. WXN files can be decrypted into .NES ROM files, which can then be used by an NES emulator, such as Nestopia or Snes9x, to be played on a computer.

Cách mở .WXN file

Để mở file .WXN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WXN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WXN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WXN do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WXN

File .WXN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.