XCP File

? Cách mở file .XCP? Những phần mềm mở file .XCP và sửa file lỗi. Convert N/A XCP file sang định dạng khác.

.XCP File Extension

   

File name XCP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XCP là file gì?

XCP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .XCP file

Để mở file .XCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCP do người dùng đóng góp.

  • EXTRA! X-treme
  • Attachmate Software
  • Attachmate Software
  • myEXTRA! Enterprise
  • XCPPro
  • ClassPad Manager for ClassPad II Series
  • ClassPad Manager for ClassPad II Series

Chuyển đổi file .XCP

File .XCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.