XEL File

? Cách mở file .XEL? Những phần mềm mở file .XEL và sửa file lỗi. Convert XML XEL file sang định dạng khác.

.XEL File Extension

   

File name XEL File
File Type Expression Encoder Live Encoding File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .XEL là file gì?

XEL là Video Files – Expression Encoder Live Encoding File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được tạo bởi biểu thức Encoder, một ứng dụng chuyển mã video bao gồm với Microsoft Expression Studio; lưu trữ các cài đặt trước cho một phiên mã hóa video trực tiếp và bao gồm tài liệu tham khảo với giới truyền thông nguồn cũng như các thiết lập chuyển mã cho mỗi tập tin; lưu trong một định dạng XML.

What is a XEL file?

Settings file created by Expression Encoder, a video transcoding application included with Microsoft Expression Studio; stores the presets for a live video encoding session and includes references to the source media as well as the transcoding settings for each file; saved in an XML format.

Cách mở .XEL file

Để mở file .XEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XEL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expression Studio
  • Expression Encoder
  • Expression Encoder
  • Microsoft Expression Encoder
  • Microsoft SQL Server
  • SHOTPLUS EXE
  • SHOTPLUS EXE

Chuyển đổi file .XEL

File .XEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.