Negative pregnant

Định nghĩa Negative pregnant là gì?

Negative pregnantÂm thai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Negative pregnant – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tuyên bố tiêu cực rõ ràng ngụ ý một tích cực, hoặc một trong đó phủ nhận một cách rõ ràng một lần sạc nhưng mặc nhiên chấp nhận lỗi lầm. Trái ngược với khẳng định có thai.

Definition – What does Negative pregnant mean

Ambiguous negative statement that implies a positive, or one that explicitly denies a charge but implicitly accepts the culpability. Opposite of affirmative pregnant.

Source: ? Business Dictionary