AAM File

? Cách mở file .AAM? Những phần mềm mở file .AAM và sửa file lỗi. Convert Binary AAM file sang định dạng khác.

.AAM File Extension

   

File name AAM File
File Type Authorware Map File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .AAM là file gì?

AAM là Data Files – Authorware Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Authorware, một chương trình dùng để phát triển các ứng dụng đa phương tiện e-learning; chứa tham chiếu đến các nguồn tài nguyên được yêu cầu để chơi các ứng dụng Authorware, chẳng hạn như phim ảnh và hình ảnh; cũng chứa tên và địa điểm của các thư viện phát triển, phân đoạn tập tin, và các tập tin bên ngoài.

What is a AAM file?

File created by Authorware, a program used to develop multimedia e-learning applications; contains references to resources that are required to play the Authorware application, such as movies and images; also contains the names and locations of developer libraries, file segments, and external files.

Cách mở .AAM file

Để mở file .AAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAM do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware
  • Audio Precision AP2700
  • Audio Precision AP2700
  • Media Player Classic
  • APWIN Application
  • Adaptive Modeler
  • Adaptive Modeler

Chuyển đổi file .AAM

File .AAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.