ALC File

? Cách mở file .ALC? Những phần mềm mở file .ALC và sửa file lỗi. Convert Binary ALC file sang định dạng khác.

.ALC File Extension

   

File name ALC File
File Type 1Ableton Live Clip File
Nhà phát triển Ableton
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .ALC là file gì?

ALC là Audio Files – 1Ableton Live Clip File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ableton.

tập clip âm thanh được tạo ra bởi Ableton Live, một ứng dụng sản xuất âm thanh; tiết kiệm một phân khúc âm thanh được nhập khẩu và chỉnh sửa trong phần mềm; thường tạo ra khi xén hoặc cắt tỉa âm thanh; sử dụng để lưu các đoạn tùy chỉnh âm thanh.

What is a ALC file?

Audio clip file created by Ableton Live, an audio production application; saves an audio segment that was imported and edited in the software; often created when cropping or trimming audio; used for saving custom audio segments.

Cách mở .ALC file

Để mở file .ALC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALC do người dùng đóng góp.

  • Ableton Live
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ARX CoSign Client
  • LogicAnalyzer Application
  • Apollo Loop Calculator
  • Apollo Loop Calculator

Chuyển đổi file .ALC

File .ALC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.