APF File

? Cách mở file .APF? Những phần mềm mở file .APF và sửa file lỗi. Convert Binary APF file sang định dạng khác.

.APF File Extension

   

File name APF File
File Type 1Adobe Profile File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .APF là file gì?

APF là Misc Files – 1Adobe Profile File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Giấy chứng nhận tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Acrobat cũng như các chương trình Adobe khác; chứa một chứng chỉ số được sử dụng để cho phép và xác định một nguồn thông tin.

What is a APF file?

Certificate file used by Adobe Acrobat as well as other Adobe programs; contains a digital certificate that is used to authorize and identify a source of information.

Cách mở .APF file

Để mở file .APF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • BioAnnotator
  • BioAnnotator
  • Showcase
  • HomeSite
  • Window Studio by Andersen
  • Window Studio by Andersen

Chuyển đổi file .APF

File .APF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.