XWT File

? Cách mở file .XWT? Những phần mềm mở file .XWT và sửa file lỗi. Convert N/A XWT file sang định dạng khác.

.XWT File Extension

   

File name XWT File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XWT là file gì?

XWT là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .XWT file

Để mở file .XWT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XWT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XWT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XWT do người dùng đóng góp.

  • Widget Engine by xwidget.com
  • XWidget
  • XWidget
  • XWidget Ver1.82
  • XWidget Ver1.91
  • XWidget Ver1.6
  • XWidget Ver1.6

Chuyển đổi file .XWT

File .XWT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.