ATZ File

? Cách mở file .ATZ? Những phần mềm mở file .ATZ và sửa file lỗi. Convert N/A ATZ file sang định dạng khác.

.ATZ File Extension

   

File name ATZ File
File Type 1Atomic Time Zone File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .ATZ là file gì?

ATZ là Misc Files – 1Atomic Time Zone File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa một danh sách các hoạt động máy chủ Atomic Time Zone từ khắp nơi trên thế giới; theo dõi thời gian hiện tại bằng cách kiểm tra với một số “đồng hồ nguyên tử” qua Internet.

What is a ATZ file?

Contains a list of active Atomic Time Zone servers from around the world; keeps track of the current time by checking with several “atomic clocks” via the Internet.

Cách mở .ATZ file

Để mở file .ATZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATZ do người dùng đóng góp.

  • digiSeal reader
  • Atari800Win PLus
  • Atari800Win PLus
  • Media Player Classic
  • Aston.1.9.6

Chuyển đổi file .ATZ

File .ATZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.