Berth

Định nghĩa Berth là gì?

BerthThả neo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Berth – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Đặt trên tàu một tàu hoặc xe lửa nơi một hành khách có thể ngủ.

Definition – What does Berth mean

1. Place on board a ship or train where a passenger can sleep.

Source: ? Business Dictionary