INCL File

? Cách mở file .INCL? Những phần mềm mở file .INCL và sửa file lỗi. Convert N/A INCL file sang định dạng khác.

.INCL File Extension

   

File name INCL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .INCL là file gì?

INCL là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .INCL file

Để mở file .INCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INCL do người dùng đóng góp.

  • XMLmind XML Editor

Chuyển đổi file .INCL

File .INCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.