BK8 File

? Cách mở file .BK8? Những phần mềm mở file .BK8 và sửa file lỗi. Convert N/A BK8 file sang định dạng khác.

.BK8 File Extension

   

File name BK8 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BK8 là file gì?

BK8 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .BK8 file

Để mở file .BK8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BK8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BK8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BK8 do người dùng đóng góp.

  • Target discover
  • Target smart
  • Target smart
  • EDICOLOR
  • Target pcb-pool
  • Target light
  • Target light

Chuyển đổi file .BK8

File .BK8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.