Brown goods

Định nghĩa Brown goods là gì?

Brown goodsHàng hóa nâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brown goods – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tương đối nhẹ hàng tiêu dùng điện tử như TV, radio, máy nghe nhạc phương tiện truyền thông kỹ thuật số, và máy tính, để phân biệt với hàng tiêu dùng nặng như điều hòa không khí, tủ lạnh, bếp, được gọi là hàng trắng. Xem thêm hàng màu xám.

Definition – What does Brown goods mean

Relatively light electronic consumer durables such as TVs, radios, digital media players, and computers, as distinct from heavy consumer durables such as air conditioners, refrigerators, stoves, which are called white goods. See also gray goods.

Source: ? Business Dictionary