CGI File

? Cách mở file .CGI? Những phần mềm mở file .CGI và sửa file lỗi. Convert Text and Binary CGI file sang định dạng khác.

.CGI File Extension

   

File name CGI File
File Type Common Gateway Interface Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (34 Bình chọn)

File .CGI là file gì?

CGI là Executable Files – Common Gateway Interface Script, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin CGI là một Common Gateway Interface (CGI) kịch bản được thực hiện bởi một máy chủ web để tạo các trang động. Nó thường được viết bằng Perl hoặc C ngôn ngữ lập trình. script CGI thường được lưu trữ trong thư mục “cgi-bin” trong một thư mục trang web trên một máy chủ web và chỉ có thể được chỉnh sửa nếu họ không sẵn biên soạn.

What is a CGI file?

A CGI file is a Common Gateway Interface (CGI) script that is executed by a web server to create dynamic pages. It is typically written in Perl or C programming languages. CGI scripts are often stored in the “cgi-bin” folder within a website directory on a web server and can only be edited if they are not pre-compiled.

Cách mở .CGI file

Để mở file .CGI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CGI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CGI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CGI do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Richardson EditRocket
  • Microsoft Notepad
  • gVim
  • gVim
  • Bare Bones BBEdit

Chuyển đổi file .CGI

File .CGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.