Corporate culture

Định nghĩa Corporate culture là gì?

Corporate cultureVăn hóa doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Corporate culture – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho văn hóa tổ chức.

Definition – What does Corporate culture mean

Alternative term for organizational culture.

Source: ? Business Dictionary