Cross-linking

Định nghĩa Cross-linking là gì?

Cross-linkingLiên kết ngang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cross-linking – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Side by side (bên) liên kết trong đó hai hoặc liền kề nhiều phân tử của một loại polymer tham gia để tạo thành một phân tử lớn hơn. Cross-liên kết giúp một polymer chăm chỉ hơn và làm tăng nhiệt độ nóng chảy của nó.

Definition – What does Cross-linking mean

Side by side (lateral) linking in which two or more adjacent molecules of a polymer join to form a bigger molecule. Cross-linking makes a polymer harder and raises its melting point.

Source: ? Business Dictionary