EFI File

? Cách mở file .EFI? Những phần mềm mở file .EFI và sửa file lỗi. Convert Binary EFI file sang định dạng khác.

.EFI File Extension

   

File name EFI File
File Type Extensible Firmware Interface File
Nhà phát triển UEFI Forum
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (56 Bình chọn)

File .EFI là file gì?

EFI là System Files – Extensible Firmware Interface File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi UEFI Forum.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi cả hai hệ thống máy tính dựa trên Intel và các thiết bị máy tính như AppleTVs; chứa dữ liệu hệ thống cấp, được thực hiện giữa các hệ điều hành và phần mềm; được sử dụng để dàn dựng bản cập nhật firmware, khởi động hệ điều hành, và chạy chương trình trước khi khởi động.

What is a EFI file?

System file used by both Intel-based computer systems and computer devices such as AppleTVs; contains system-level data that executes between the operating system and the firmware; used for staging firmware updates, booting operating systems, and running pre-boot programs.

Cách mở .EFI file

Để mở file .EFI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFI do người dùng đóng góp.

  • EFI Developer Kit
  • EFILive
  • EFILive
  • EasyBCD
  • EFILive Scan And Tune
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .EFI

File .EFI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.