EZI File

? Cách mở file .EZI? Những phần mềm mở file .EZI và sửa file lỗi. Convert N/A EZI file sang định dạng khác.

.EZI File Extension

   

File name EZI File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EZI là file gì?

EZI là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .EZI file

Để mở file .EZI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EZI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EZI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZI do người dùng đóng góp.

  • EzPhoto
  • FSGSoft EzPhoto
  • FSGSoft EzPhoto
  • Eazy Backup
  • EzPhoto Han Bridge

Chuyển đổi file .EZI

File .EZI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.