FCB File

? Cách mở file .FCB? Những phần mềm mở file .FCB và sửa file lỗi. Convert N/A FCB file sang định dạng khác.

.FCB File Extension

   

File name FCB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FCB là file gì?

FCB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .FCB file

Để mở file .FCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCB do người dùng đóng góp.

  • ARCHITREND ZERO
  • ARCHITREND
  • ARCHITREND

Chuyển đổi file .FCB

File .FCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.