GDB File

? Cách mở file .GDB? Những phần mềm mở file .GDB và sửa file lỗi. Convert N/A GDB file sang định dạng khác.

.GDB File Extension

   

File name GDB File
File Type 1GPS Database File
Nhà phát triển Garmin
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (39 Bình chọn)

File .GDB là file gì?

GDB là Database Files – 1GPS Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Garmin.

tập tin Một GDB là một tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi MapSource, một ứng dụng chỉnh sửa tuyến đường GPS và trip-quy hoạch. Nó chứa waypoints, lộ trình và các bài hát có thể được chuyển giao cho một thiết bị định vị Garmin. file GDB cũng tương tự như các tập tin .GPX phổ chuyển nhượng.

What is a GDB file?

A GDB file is a database file created by MapSource, a GPS route editing and trip-planning application. It contains waypoints, routes, and tracks that can be transferred to a Garmin navigation device. GDB files are similar to the universally transferrable .GPX files.

Cách mở .GDB file

Để mở file .GDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDB do người dùng đóng góp.

  • Garmin MapSource
  • Garmin BaseCamp
  • Garmin BaseCamp
  • GPS TrackMaker
  • HAANSOFT HWP
  • Genbox Family History
  • Genbox Family History

Chuyển đổi file .GDB

File .GDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.