HCU File

? Cách mở file .HCU? Những phần mềm mở file .HCU và sửa file lỗi. Convert N/A HCU file sang định dạng khác.

.HCU File Extension

   

File name HCU File
File Type Hydrograph Units Definitons File
Nhà phát triển HydroCAD Software Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .HCU là file gì?

HCU là Data Files – Hydrograph Units Definitons File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HydroCAD Software Solutions.

Nộp được sử dụng bởi HydroCAD, một chương trình CAD giúp để thiết kế các giải pháp thoát nước; chứa định nghĩa đơn vị cho các dự án HydroCAD ở định dạng văn bản; đại diện cho một trong một số tác phẩm mà bao gồm một dự án HydroCAD.

What is a HCU file?

File used by HydroCAD, a CAD program that helps to design water drainage solutions; contains unit definitions for the HydroCAD project in text format; represents one of several files that comprise a HydroCAD project.

Cách mở .HCU file

Để mở file .HCU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCU do người dùng đóng góp.

  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD Sampler
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD

Chuyển đổi file .HCU

File .HCU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.