Home Studio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Home Studio – NA

Phần mềm Home Studio

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Home Studio là phần mềm gì?

Home Studio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Home Studio là Version NA (cập nhật NA)

Trang chủ Studio là phần mềm ghi âm âm nhạc mà chuyển đổi máy tính của người sử dụng vào trang bị đầy đủ các hãng ghi âm nhạc. Nó cho phép chúng để ghi lại âm thanh, soạn với MIDI và các công cụ ảo, tổ chức các vòng lặp và ca khúc remix. Họ cũng có thể đưa các hiệu ứng bổ sung, số điểm và chỉnh sửa video, và trộn và làm chủ các bài hát của họ để sản phẩm tốt và sáng tác hiệu quả.

What is Home Studio?

Home Studio is the music recording software which converts users’ computers into fully equipped music recording studios. It allows them to record audio, compose with MIDI and virtual instruments, organize loops and remix tracks. They can also put additional effects, score and edit video, and mix and master their tracks to produce fine and efficient compositions.

Các loại file được mở bởi Home Studio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Home Studio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BUNCWBCWPCWTMFFMIDMIDIRMISETSMFTPLWRK

Download Home Studio

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg