ROFL File

? Cách mở file .ROFL? Những phần mềm mở file .ROFL và sửa file lỗi. Convert N/A ROFL file sang định dạng khác.

.ROFL File Extension

   

File name ROFL File
File Type League of Legends Replay File
Nhà phát triển Riot Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (35 Bình chọn)

File .ROFL là file gì?

ROFL là Game Files – League of Legends Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Riot Games.

tập tin một ROFL là một file replay tạo ra bởi League of Legends (LoL), một trực tuyến nhiều người chiến đấu trường (MOBA) trò chơi. Nó chứa một đoạn video của gameplay LoL đã được tải về từ các trò chơi.

What is a ROFL file?

An ROFL file is a replay file created by League of Legends (LoL), a multiplayer online battle arena (MOBA) game. It contains a video of LoL gameplay that has been downloaded from the game.

Cách mở .ROFL file

Để mở file .ROFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROFL do người dùng đóng góp.

  • Riot Games League of Legends

Chuyển đổi file .ROFL

File .ROFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.