HTTP Proxy

Định nghĩa HTTP Proxy là gì?

HTTP ProxyHttp Proxy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ HTTP Proxy – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

HTTP Proxy phục vụ hai vai trò trung gian như một khách hàng HTTP và một máy chủ HTTP cho an ninh, quản lý và chức năng bộ nhớ đệm. Các tuyến đường HTTP Proxy HTTP yêu cầu khách hàng từ một trình duyệt Web với Internet, trong khi hỗ trợ bộ nhớ đệm dữ liệu Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi thế Proxy server bao gồm:

What is the HTTP Proxy? – Definition

An HTTP Proxy serves two intermediary roles as an HTTP Client and an HTTP Server for security, management, and caching functionality. The HTTP Proxy routes HTTP Client requests from a Web browser to the Internet, while supporting the caching of Internet data.

Understanding the HTTP Proxy

Proxy server advantages include:

Thuật ngữ liên quan

  • Server
  • Data
  • Internet
  • Web
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm