Human-Machine Interface (HMI)

Định nghĩa Human-Machine Interface (HMI) là gì?

Human-Machine Interface (HMI)Nhân-Machine Interface (HMI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Human-Machine Interface (HMI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giao diện người máy (HMI) là một thành phần của các thiết bị nhất định có khả năng xử lý tương tác người máy. Giao diện bao gồm phần cứng và phần mềm cho phép người sử dụng đầu vào để được dịch là tín hiệu cho máy đó, đến lượt nó, cung cấp các kết quả cần thiết cho người dùng. Người máy công nghệ giao diện đã được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau như điện tử, giải trí, quân sự, y tế, vv giao diện người-máy giúp đỡ trong việc tích hợp con người vào các hệ thống công nghệ phức tạp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong HMI, sự tương tác cơ bản của hai loại, nghĩa là, con người với máy tính và máy sang người. Kể từ khi công nghệ HMI là phổ biến, các giao diện có liên quan có thể bao gồm cảm biến chuyển động, bàn phím và các thiết bị ngoại vi tương tự, giao diện nhận dạng tiếng nói và bất kỳ sự tương tác khác, trong đó thông tin được trao đổi bằng thị giác, âm thanh, nhiệt độ và chế độ nhận thức và thể chất khác được coi là một phần HMI.

What is the Human-Machine Interface (HMI)? – Definition

Human-machine interface (HMI) is a component of certain devices that are capable of handling human-machine interactions. The interface consists of hardware and software that allow user inputs to be translated as signals for machines that, in turn, provide the required result to the user. Human-machine interface technology has been used in different industries like electronics, entertainment, military, medical, etc. Human-machine interfaces help in integrating humans into complex technological systems.

Understanding the Human-Machine Interface (HMI)

In HMI, the interactions are basically of two types, i.e., human to machine and machine to human. Since HMI technology is ubiquitous, the interfaces involved can include motion sensors, keyboards and similar peripheral devices, speech-recognition interfaces and any other interaction in which information is exchanged using sight, sound, heat and other cognitive and physical modes are considered to be part of HMIs.

Thuật ngữ liên quan

  • Application Virtualization
  • Human-Computer Interaction (HCI)
  • Humanware
  • Computer System
  • End User
  • Offline
  • Quantum Computing
  • Storage Device
  • Power User
  • File Management System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm