Incidental fee

Định nghĩa Incidental fee là gì?

Incidental feePhí ngẫu nhiên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incidental fee – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phí sử dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt ngân sách hoặc để tài trợ cho các dự án cụ thể. phí phát sinh thường gắn liền với chi phí học phí đại học, và được dùng để trả cho các dịch vụ khác ngoài giảng dạy. Các khoản phí nhỏ được áp dụng đối với sinh viên và được thu cùng với học phí.

Definition – What does Incidental fee mean

A fee used to make up for a budget shortfall or to fund particular projects. Incidental fees are often associated with college tuition expenses, and are used to pay for services other than instruction. The small fee is levied on students and is collected along with tuition.

Source: ? Business Dictionary