IP Address

Định nghĩa IP Address là gì?

IP AddressĐịa chỉ IP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IP Address – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một địa chỉ IP, hoặc đơn giản là một “IP”, là một địa chỉ duy nhất xác định một thiết bị trên Internet hoặc mạng nội bộ. Nó cho phép một hệ thống để được công nhận bởi các hệ thống khác kết nối thông qua giao thức Internet. Có hai loại chính của các định dạng địa chỉ IP được sử dụng ngày nay – IPv4 và IPv6.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the IP Address? – Definition

An IP address, or simply an “IP,” is a unique address that identifies a device on the Internet or a local network. It allows a system to be recognized by other systems connected via the Internet protocol. There are two primary types of IP address formats used today — IPv4 and IPv6.

Understanding the IP Address

Thuật ngữ liên quan

  • IP
  • iPad

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm