Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM)

Định nghĩa Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM) là gì?

Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM)Digital Rights Management thoại di động (Mobile DRM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý bản quyền kỹ thuật số di động (DRM di động) đề cập đến quá trình tập thể và công nghệ cung cấp phân phối an toàn về nội dung và phương tiện truyền thông trên các thiết bị di động. Nó cung cấp nhiều cách cho người sáng tạo nội dung di động để thực thi chính sách, hạn chế và bảo vệ chống lại sự trùng lặp trên các thiết bị di động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

DRM thoại di động là một kỹ thuật bảo vệ dữ liệu chủ yếu được thực hiện bởi thiết bị di động sản xuất và sáng tạo nội dung di động. Nó cho phép sử dụng và tiêu thụ nội dung số để ngăn chặn bất hợp pháp sao chép, bán lại và phân phối được kiểm soát. Với DRM di động tại chỗ, người dùng di động thường hạn chế sao chép, chia sẻ hoặc xóa các ứng dụng và dữ liệu trước khi cài đặt từ một thiết bị di động. Điều này có thể bao gồm nhạc chuông, hình nền, trò chơi, ứng dụng và nhiều hơn nữa.

What is the Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM)? – Definition

Mobile digital rights management (mobile DRM) refers to the collective processes and technologies that provide secure distribution of content and media on mobile devices. It provides ways for mobile content creators to enforce policies, limitations and protection against duplication on mobile devices.

Understanding the Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM)

Mobile DRM is a data protection technique primarily implemented by mobile device manufactures and mobile content creators. It enables controlled utilization and consumption of digital content to prevent illegal duplication, resale and distribution. With mobile DRM in place, mobile users are generally restricted from copying, sharing or deleting pre-installed apps and data from a mobile device. This can include ringtones, wallpapers, games, apps and more.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Rights Management (DRM)
  • Digital Rights
  • Open Mobile Alliance (OMA)
  • Mobile Phone
  • Data Protection
  • Data Protection Management (DPM)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm