NHF File

? Cách mở file .NHF? Những phần mềm mở file .NHF và sửa file lỗi. Convert N/A NHF file sang định dạng khác.

.NHF File Extension

   

File name NHF File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NHF là file gì?

NHF là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .NHF file

Để mở file .NHF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NHF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NHF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NHF do người dùng đóng góp.

  • Nero Burning ROM
  • Nero Express
  • Nero Express
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter
  • Nero – Burning Rom
  • Nero – Burning Rom

Chuyển đổi file .NHF

File .NHF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.