OCF File

? Cách mở file .OCF? Những phần mềm mở file .OCF và sửa file lỗi. Convert N/A OCF file sang định dạng khác.

.OCF File Extension

   

File name OCF File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OCF là file gì?

OCF là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .OCF file

Để mở file .OCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OCF do người dùng đóng góp.

  • DeskFlash
  • MediaOffice
  • MediaOffice
  • ProRAE Studio
  • ObStudio
  • OFB-ColorFont
  • OFB-ColorFont

Chuyển đổi file .OCF

File .OCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.