OFX File

? Cách mở file .OFX? Những phần mềm mở file .OFX và sửa file lỗi. Convert N/A OFX file sang định dạng khác.

.OFX File Extension

   

File name OFX File
File Type Open Financial Exchange File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (49 Bình chọn)

File .OFX là file gì?

OFX là Data Files – Open Financial Exchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một file OFX là một tập tin dữ liệu tài chính tạo ra trong định dạng Mở Exchange tài chính (OFX), một định dạng mở để chuyển dữ liệu giữa các nhà cung cấp, người tiêu dùng, và hệ thống tài chính. Nó chứa các giao dịch, báo cáo và các thông tin tài chính khác. file OFX thường được gửi tới người dùng cá nhân như thẻ tín dụng hoặc ngân hàng báo cáo từ một tổ chức tài chính.

What is a OFX file?

An OFX file is a financial data file created in the Open Financial Exchange (OFX) format, an open format for transferring data between vendors, consumers, and financial systems. It contains transactions, statements, and other financial information. OFX files are typically sent to individual users as credit card or banking statements from a financial institution.

Cách mở .OFX file

Để mở file .OFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OFX do người dùng đóng góp.

  • Sage One
  • Intuit Quicken
  • Intuit Quicken
  • Reilly Technologies Moneydance
  • GnuCash
  • Microsoft Money
  • Microsoft Money
  • KMyMoney

Chuyển đổi file .OFX

File .OFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.