OVL File

? Cách mở file .OVL? Những phần mềm mở file .OVL và sửa file lỗi. Convert Binary OVL file sang định dạng khác.

.OVL File Extension

   

File name OVL File
File Type Rollercoaster Tycoon 3 Data File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (16 Bình chọn)

File .OVL là file gì?

OVL là Game Files – Rollercoaster Tycoon 3 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Trò chơi lưu trữ được sử dụng bởi Rollercoaster Tycoon 3, một tàu lượn hình sáng tạo trò chơi; cửa hàng các loại dữ liệu khác nhau trò chơi, bao gồm các mô hình 3D, 2D trò chơi đồ họa, âm thanh, và các thông tin bố trí cho giao diện người dùng; sử dụng như một thùng chứa dữ liệu trò chơi.

What is a OVL file?

Game archive used by Rollercoaster Tycoon 3, a roller coaster creation video game; stores various types of game data, including 3D models, 2D game graphics, sounds, and layout information for the user interface; used as a game data container.

Cách mở .OVL file

Để mở file .OVL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • TOP
  • TOP
  • Teamcenter Visualization
  • Concept Plus Single User

Chuyển đổi file .OVL

File .OVL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.