Plex Media Server

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Plex Media Server – NA

Phần mềm Plex Media Server

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Plex Media Server là phần mềm gì?

Plex Media Server là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Plex Media Server là Version NA (cập nhật NA)

Plex Media Server kết nối khách hàng Plex của người sử dụng với tất cả các phương tiện truyền thông địa phương và trực tuyến của họ. Sự kết hợp giữa quản lý thư viện trung, streaming nội dung trực tuyến, và chuyển mã chức năng cung cấp linh hoạt và dễ sử dụng. Plex Media Server chạy trên của người dùng Mac, PC, hoặc các thiết bị NAS tương thích, và phục vụ phương tiện truyền thông của họ cho tất cả các khách hàng Plex của họ, bao gồm Plex cho phép các thiết bị di động và 2011 LG Smart TV. Plex Media Server là back-end thành phần phương tiện truyền thông máy chủ của Plex, đó là nguồn đóng như phần mềm độc quyền. Nó được giới thiệu vào năm 2009. Plex Media Server được sử dụng để lưu trữ các nội dung và plugin này sau đó được chuyển tiếp tới một rạp hát tại nhà Plex, hoặc một Media Center Plex, và Plex ứng dụng di động cho khách hàng. Đây có thể là trên cùng một máy, cùng một mạng cục bộ, hoặc qua Internet. Ngoài các nền tảng được hỗ trợ bởi phần mặt trước, máy chủ cũng có sẵn cho Linux. Plex Media Server cũng có thể được cấu hình để chỉ mục nội dung trong thư mục nào trên máy nó đang chạy trên, cũng như tự động mua lại iTunes, nội dung iPhoto, và Aperture.

What is Plex Media Server?

Plex Media Server connects the user’s Plex clients with all of their local and online media. The combination of centralized library management, streaming of online content, and transcoding functionality provides flexibility and ease of use. Plex Media Server runs on the user’s Mac, PC, or compatible NAS devices, and serves their media to all of their Plex clients, including Plex-enabled mobile devices and 2011 LG Smart TVs. Plex Media Server is the back-end media server component of Plex, which is closed-source as proprietary software. It was introduced in 2009. Plex Media Server is used to host the content and plugins that are then streamed to a Plex Home Theater, or a Plex Media Center, and Plex mobile app clients. This can be either on the same machine, the same local area network, or over the Internet. In addition to the platforms that are supported by the front end, the server is also available for Linux. Plex Media Server can also be configured to index content in any directory on the machine it is running on, as well as automatically acquiring iTunes, iPhoto, and Aperture content.

Các loại file được mở bởi Plex Media Server

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Plex Media Server có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Plex Media Server

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg