Product mix

Định nghĩa Product mix là gì?

Product mixTrộn sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product mix – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loạt các sản phẩm có liên quan giúp mang lại doanh thu bán hàng lớn hơn khi đưa ra thị trường với nhau hơn nếu họ đã đưa ra thị trường riêng lẻ hoặc trong sự cô lập từ những người khác.

Definition – What does Product mix mean

A range of associated products that yields larger sales revenue when marketed together than if they were marketed individually or in isolation from others.

Source: ? Business Dictionary