PSC1 File

? Cách mở file .PSC1? Những phần mềm mở file .PSC1 và sửa file lỗi. Convert XML PSC1 file sang định dạng khác.

.PSC1 File Extension

   

File name PSC1 File
File Type Windows PowerShell Console File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PSC1 là file gì?

PSC1 là Settings Files – Windows PowerShell Console File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Nộp tạo ra bởi Windows PowerShell, một vỏ tiên tiến cho Windows; chứa tài sản và đăng ký snap-in (plug-in) được sử dụng bởi giao diện điều khiển hiện hành; sử dụng để lưu các thiết lập và vỏ tải cụ thể.

What is a PSC1 file?

File created by Windows PowerShell, an advanced shell for Windows; contains properties and registered snap-ins (plug-ins) that are used by the current console; used for saving and loading specific shell settings.

Cách mở .PSC1 file

Để mở file .PSC1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSC1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSC1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSC1 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows PowerShell
  • Windows PowerShell
  • Windows PowerShell
  • Media Player Classic
  • Windows PowerShell Modules
  • PowerSE
  • PowerSE

Chuyển đổi file .PSC1

File .PSC1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.